14 Aralık 2011 Çarşamba

*-*-* HAŞR SURESİNİN FAZİLETLERİ *-*-*


Malik bin Yesar'dan rivayet edildiğine göre Resulullah(sav) şöyle buyurdu: 

“Her kim sabahladığında üç kere: "Eûzu billahis semiyyil aliymi mineşşeytanirracim (Kovulmuş şeytanın şerrinden hakkıyla işiten ve her şeyi bilen Allah’a sığınırım).” Dedikten sonra Haşr suresinin sonundan üç ayet okursa, Allahü Teâlâ o kişiye akşama kadar duâ etmek üzere yetmiş bin melek görevlendirir. O gün ölürse, şehit olarak ölür. Akşamladığında bunları okuyana da aynı derece vardır. 
Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/26.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder