21 Aralık 2011 Çarşamba

ESMAÜL HÜSNA VE SIRLARI


İsm-i Celil-Tesbih adedi.................................Tesbih niyeti
Allah-(66) ............................... Her türlü istek, tüm duaların kabul olması.
Er-Rahmân-(298)............................. Dünyada ve ahirette Allah'ın sevgisini kazanmak.
Er-Rahîm-(258) ....................... Maddî ve manevî rızka nail olmak.
El-Melik-(90) ..................... Maddî ve manevî güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp
dinletebilmek,emir sahibi olmak.
El-Kuddûs-(170)............................ Maddî ve manevî her türlü temizlik, kalp temizliği,
 ruhî hastalıklardan iyileşmek.
Es-Selâm-(131) .............................. Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak.
El-Mü'min-(137) .............................................. Güvende olma, güvenilir insan olmak,
 kötü hastalıklara düşmemek.
El-Muheymin-(145)................. İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek.
El-Aziz-(94).............................................. Düşmanlara galip gelmek.
El-Cebbâr-(206)................ İstek ve arzuların olması, insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak.
El-Mütekebbir-(662)..................................... İzzet, refah ve gerçek büyüklüğe erişmek,
halk tarafından sevilmek.
El-Hâlık-(731).......................................... İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak, başarılı olmak.
El-Bâri-(214) .................................... İşte başarılı olmak, maddî ve manevî sıkıntılardan kurtulmak.
El-Musavvir-(336)................................... Maksat ve meramına ulaşmak ve ifade etmek,
 en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak.
El-Gaffâr-(1.281)................................... Bağışlanmak ve günahlardan korunmak.
El-Kahhâr-(306).................................. Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak.
El-Vehhâb-(14) ............................... Sıkıntısız ve maddî açıdan rahat bir hayat sürmek.
Er-Rezzâk-(308).................................... Bol rızıklı bir ömür geçirmek.
El-Fettâh-(489)...................... Maddî ve manevî hayır kapılarının açılması, ticarette başarıya ulaşmak.
El-Alim-(150) ..................................................... İlim zenginliği için.
El-Kâbid-(903).............................................. Zalimin zulmünden kurtulmak.
El-Bâsit-(72)......................................... Rızkının genişlemesi ve bereketin artması.
El-Hafid-(1.481)........................................... Kötüden, kötülerden ve belalardan korunmak.
Er-Rafi'-(351).......................................... İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak.
El-Muiz-(117)........................................ Fakir ve zelillikten kurtulmak.
El-Muzil-(770)......................................... Düşmanları zelil etmek.
Es-Semi'-(180)........................................ Duaların kabul olması.
El-Basir-(302-112).................................... Acziyetin kalkması, basiretli olmak.
El-Hakem-(68)........... Haklı davasını kazanmak, insanlar arasında hak ile hüküm vermek.
El-Adl-(104)......................................... Adaletli olmak, haklı davayı kazanmak.
El-Latîf-(129).................................... Dileklerin olması, kısmet ve rızkın artması.
El-Habîr-(812)........................................ Hafıza ve idrakin genişlemesi.
El-Halîm-(88)................. Ahlâk güzelliği ve yumuşak huylu olmak, hiddet ve sinirin gitmesi.
El-Azîm-(1.020)................................ Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak.
El-Gafûr-(1.286)...................................... Günahların affı ve kötü ahlâktan korunmak.
Eş-Şekûr-(526)............. Talihin açıklığı, kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek, bol rızık için.
El-Aliyy-(110).......................................... Zilletten kurtulmak, ilim, derecelerin artması.
El-Kebîr-(232)..................................... Maddî ve manevî büyüklük, hürmet sahibi olmak.
El-Hafîz-(998).................................. Nefsinin ve malının korunması.
El-Mukît-(550)........................................ Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık.
El-Hasîb-(80).......................................... Herkese karşı açık alınlı olmak.
El-Celîl-(73-5.329)................................ Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek.
El-Kerîm-(270)............................. Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak.
Er-Rakîb-(312)............................. Her işte Allah'ın koruması altında olmak, bunu hissetmek,
 hafızasının kuvvetlenmesi.
El-Mücîb-(55-3.025)..................................... Duaların kabul olunması.
El-Vâsi'-(137).............................................. Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için.
El-Hakîm-(78-6.084).............. İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak.
El-Vedûd-(20-400)........................................ İnsanların sevgisini kazanmak.
El-Mecîd-(57-3.249)..................................... İzzet ve şerefin artması.
El-Bâis-(573)......................................... Kuvvetli irade ve alacaklarını almak.
Eş-Şehîd-(319)...................................... Şehid olmak, heybetli olmak, halk arasında sevilmek.
El-Hak-(108)....................................... Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak,
 başladığı işin sonunun gelmesi.
El-Vekîl-(66)........................................... Allah'tan her türlü yardım görmek.
El-Kavî-(116)............................... Kansızlık ve vücudun güçlü olması, zor işleri kolaylıkla halletmek.
El-Metîn-(500)................................... Maddî ve manevî dayanıklı, sağlam ve iradeli olmak,
 hastalıklardan kurtulmak.
El-Veliyy-(46-2.116).................................. Her işte Allah'ın yardımını istemek.
El-Hamîd-(62-3.844)............... Kazancın genişlemesi, Allah'ı çokça hamd etmek için yardım istemek.
El-Muhsî-(148).................................... Zekânın kuvvetli olması.
El-Mübdi-(57)......................................... Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım gelmesi.
El-Muîd-(124)................................ Elden kaçanı geri kazanmak, Allah'ın ahirette yeniden
 dirilme hakikatini ruhlarımıza duyurması.
El-Muhyî-(68)............................................ İşlerin başarılı olması, hastalıklardan kurtulmak.
El-Mumît-(490)................... Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, devamlı ahireti hatırlamak.
El-Hay-(18-324)........................................... Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak.
El-Kayyûm-(156)........................................... Bütün işlerde yardımı Allah'tan beklemek,
 isteklere nail olmak, rızkın devamlı olması.
El-Vâcid-(14-196)......................................... Aradığını ve kaybettiğini bulmak.
El-Mâcid-(48)............................................ Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak.
El-Vâhid/El-Ehad-(19-3.669)........................................... Kalbin uyanıklığı, isteklerin olması.
Es-Samed-(134)............................................. Hiç kimseye muhtaç olmamak.
El-Kâdir-(305).............................................. İstediğini yapmaya güç yetirmek.
El-Muktedir-(744)......................................... Her işte başarılı olmak.
El-Mukaddim-(184)................................................. Daima yükselmek.
El-Muahhir-(847)................................. Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması.
El-Evvel-(37)........................................ Her hayır işinde birinci olmak.
El-Âhir-(801).......................................... Ömrün uzun olması.
Ez Zâhir-(1.106)....................................... Her meselenin zuhuru, açıklığı, gizli olmaması.
El-Müteâlî-(551)...................................... İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek.
El-Bâtın-(62)....................................... Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığının artması.
El-Vâlî-(47)............................................... Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi.
El-Berr-(202)........................................... Her halukarda iyilik bulmak.
Et-Tevvâb-(409)............................................... Tövbelerin kabul olması.
El-Müntekım-(630)....................................... Zulüm ve fenalıklardan korunmak.
El-Afuvv-(156).......................................... Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek.
Er-Raûf -(287)............................................ Merhametinin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek.
Mâlikü'l-Mülk-(212)............... Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddî ve manevî derecelerin artması.
Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm-(1.100)........................ İşlerin kolay ve âsân olması, insanların kendini sevmesi.
El-Muksit-(209)......................................... Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak.
El-Câmi-(114)............................................. Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması.
El-Ganî-(1.060) ............................ Gerçek zenginlik, servet ve geniş rızık, insanlar tarafından sevilmek.
El-Muğnî-(1.100)................................... Geçim genişliği, bol rızık ve zenginlik.
El-Mâni'-(161)...................................... Kaza ve belalardan emin olmak.
Ed-Dârr-(1.001)......................... Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah'a havale etmek.
En-Nâfi' -(201)............................... Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan uzak durmak.
En-Nûr-(256)....................................... Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak.
El-Hâdî -(20-400).................................... Doğru yolu bulmak ve çocuklarının serkeş olmaması.
El-Bedî' -(86) ..................................... Allah'ın yardımına nail olmak, maddî ve manevî güzellik için.
El-Bâkî -(113)........................................... Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak.
El-Vâris -(707)....................................... Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak.
Er-Reşîd- (514)............................ Güzel ahlâk sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan korunmak.
Es-Sabûr- (298)........................ Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak. 
'En güzel isimler O'nu (cc) anlatıyor-Esma-i Hüsna,Tecellileri,Sırları' kitabından alınmıştır...

1 yorum:

  1. esmaül hüsnayı okumayı yüce rabbimizi hem fiilleriyle hem sıfatlarıyla bize tanıttıgı için çok seviyorum ..emeklerinize saglık .....

    YanıtlaSil